Anchorage
35° F
Overcast
Overcast

Mr. Whitekeys 9-13-13

(KTUU-TV, 9-13-13)